Uczniowie klasy 1aP przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyli się piosenek i wierszy oraz wytrwale ćwiczyli podczas prób. 14 października 2021 roku w udekorowanej sali gimnastycznej pojawili się odświętnie ubrani pierwszoklasiści oraz ich rodzice.

Uczniowie klasy pierwszej recytują wierszeŚlubowanie przed sztandarem przedstawicieli uczniow klasy pierwszejPani dyrektor pasuje ołówkiem uczennicę klasy pierwszejjpgPierwszoklasiści w biretach

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia uroczystości. Spotkanie prowadził uczeń klasy VIII a Benedykt Tic, który powitał zaproszonych gości, dyrekcję, rodziców, przedstawicieli klas, a szczególnie serdecznie uczniów pierwszej klasy. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, przedstawiły wiersze o tematyce patriotycznej, szkolnej, a także wykazały się znajomością przepisów ruchu drogowego. W niezwykle podniosłej atmosferze przed szkolnym sztandarem pierwszacy złożyli ślubowanie. Pani dyrektor Małgorzata Pawłowska- Górna dokonała symbolicznego pasowania i życzyła pierwszoklasistom sukcesów w nauce. Rada Rodziców ufundowała birety i dyplomy. Poza tym dzieci otrzymały upominki zakupione przez rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

Donata Kowalczyk

 

Ślubowanie klasy pierwszej w szkole filialnej w Wonieściu

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie - jak co roku w październiku - dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następnie składają przysięgę i uczestniczą w ceremonii pasowania ołówkiem, po której już oficjalnie zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły.

Wychowawczyni wręcza dyplom uczniowi klasy pierwszejUczniowie klasy pierwszej z Wonieścia z wicedyrektor i wychowawczynią w uroczystym dniu Pasowania na uczniaWicedyrektor pasuje ołówkiem ucznia klasy pierwszej

To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole dnia 14 października 2021 r. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów, musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i recytacji. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i powodów do radości!

Renata Frąckowiak