,,Kto ty jesteś? Polak mały!
Jaki znak twój? Orzeł biały…”

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.

Przedszkolaki z grupy 0aW biorą udział w apeluNajmłodsza grupa 0b ubrana na galowo świętuje Dzień flagiPrzedszkolaki z  grupy 0aw prezentują flagę Polski wykonaną z papierowych kwiatkówPrzedszkolaki z grupy 0aP ze swoimi pracami

Wydarzeniami, które mają znaczące miejsce w edukacji patriotycznej, są obchody Narodowego Święta Niepodległości i Święta Konstytucji 3 Maja, ale nie tylko. W ciągu roku w grupach przedszkolnych tworzono wiele okazji do zapoznania dzieci z sylwetkami wybitnych Polaków: J. Matejki, J. Piłsudskiego, M. Kopernika, F. Chopina. Dzieci poznały symbole narodowe: godło Polski, flagę i hymn narodowy. Poza tym zaznajomiły się z mapą Polski i Europy, dowiedziały się, jakie kraje sąsiadują z Polską. Potrafią wymienić największą polską rzekę i kilka dużych miast. Dużą rolę w wychowaniu patriotycznym pełni w przedszkolu literatura - sięgano po nią przy różnych okazjach. Podczas zajęć dzieci wykonywały różnego rodzaju prace plastyczno- techniczne o tematyce patriotycznej. Były to m.in.: godło Polski, biało-czerwona chorągiewka.

Przedszkolaki z grupy 0aW prezentują wykonane godłaPrzedszkolaki z grupy 0aW na tle symboli narodowychDzieci z grupy 0a z syrenkami warszawskimi

Praca plastyczna pt. BARWY OJCZYSTESyrenka Warszawska w wykonaniu najmłodszych przedszkolaków

Dotychczasowa realizacja treści patriotycznych wspierała ciekawość, aktywność przedszkolaków, kształtowała pożądane postawy, budowała dziecięcą wiedzę o świecie. Każdy mały Polak z pewnością już zna swoje barwy i symbole narodowe.

Kamila Czamańska
Klaudia Bryl
Wanda Olejnik