Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości

W ramach pozyskanych środków zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne, które pozwolą naszym uczniom uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Maksymalna kwota, o jaką mogliśmy wnioskować, to 70 000 zł na Szkołę Podstawową w Starej Przysiece Drugiej oraz 30 000 zł na Szkołę Filialną w Wonieściu. Wszystkie otrzymane fundusze zostały już spożytkowane.

Dla szkoły w Starej Przysiece Drugiej zakupiliśmy: drukarkę 3D wraz z akcesoriami i laptopem, aparat fotograficzny ze statywem i gimbalem, oświetlenie do realizacji nagrań, zestaw mikrofonów (w tym mikrofon kierunkowy oraz mikrofony bezprzewodowe nagłowne), mikroport z akcesoriami, gogle Wirtualnej Rzeczywistości VR wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie, klocki do budowy robotów i oprogramowania (Apitor X), klocki do samodzielnej konstrukcji i nauki kodowania (Korbo), zestaw do nauki podstaw elektroniki i programowania (BeCreo Kit), klocki lego, robot Photon z akcesoriami i oprogramowaniem oraz lutownicę z akcesoriami.

Laboratoria PrzysiekaLaboratoria Przyszłości - kwota 70000zł przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej

Dla szkoły w Wonieściu nabyliśmy: drukarkę 3D wraz z akcesoriami i laptopem, aparat fotograficzny ze statywem i gimbalem, oświetlenie do realizacji nagrań, zestaw mikrofonów (w tym mikrofon kierunkowy oraz mikrofony bezprzewodowe nagłowne), mikroport z akcesoriami, klocki do budowy robotów i oprogramowania (Apitor X), klocki do samodzielnej konstrukcji i nauki kodowania (Korbo), zestawy do nauki podstaw elektroniki i programowania (BeCreo Kit), klocki lego, robot Photon z akcesoriami i oprogramowaniem oraz lutownicę z akcesoriami.

Wystawa pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach rządowego programu Laboratoria przyszłości w szkole filialnej w WonieściuLaboratoria Przyszłości - kwota 30000zł przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Filialnej w Wonieściu

Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany przez naszych uczniów podczas zajęć dydaktycznych, rozwijających zainteresowania, specjalistycznych, uroczystości szkolnych oraz w świetlicy szkolnej.

Bez wątpienia doposażenie szkoły w nowe pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy. Uczniowie będą odkrywać nowe talenty, rozwijać zainteresowania oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, robotyki, technologii i inżynierii. Być może kontakt z nową technologią będzie inspiracją dla nich do rozwijania się w tym kierunku.