Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania między innymi dzięki zakupionym w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” pomocom dydaktycznym.

Uczniowie klasy 1 podczas budowy miasteczka drogowegoUczniowie klasy 2 podczas budowy portu morskiegoUczniowie klasy 3 podczas budowy pojazdu kosmicznego

W czasie zajęć przeprowadzonych we wrześniu wśród młodszych uczniów największą popularnością cieszyły się klocki KORBO. Powstało z nich wiele ciekawych budowli. Klasa 3aP w ramach Kółka Odkrywców skonstruowała „Księżycowy pojazd”. Uczniowie klasy 2aP, nawiązując do tematyki morskiej omawianej wcześniej na lekcjach, na kółku zainteresowań zbudowali „Port morski”. Dzieci z klasy 1aP poznawały zasady ruchu drogowego; zaprojektowały miasteczko drogowe, do którego elementy skonstruowały z klocków LEGO i KORBO.
Wszyscy uczniowie bardzo chętnie sięgają po klocki, także w czasie przerw śródlekcyjnych.

Bożena Okupniczak
Grażyna Szymkowiak
Irena Klemenska