W bieżącym roku w Szkole Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Otrzymaliśmy na ten cel 15 000 zł. Sumę tę przeznaczono na zakup nowych książek, wyposażenie biblioteki i promocję czytelnictwa. Dzięki tym funduszom do biblioteki szkolnej pozyskano 492 książki dla dzieci i młodzieży, nowe regały, sfinansowano dwa spotkania autorskie oraz zakupiono nagrody książkowe na konkursy czytelnicze.

Nowy regał z książkami zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaNowe regały w bibliotece szkolnejRegał z nowymi książkami zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest programem uchwalonym przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Szkoły realizują Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Operatorem Priorytetu 3 jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Marlena Anna Stróżyńska