W Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej w trosce o bezpieczeństwo uczniów poruszających się po drodze przeprowadzono akcję „Widoczny na drodze - bezpieczny na drodze”.

 Pani dyrektor informuje uczniów klasy czwartej o akcji „Widoczny na drodze - bezpieczny na drodze”.   Uczniowie klasy czwartej otrzymują odblaski z rąk zastępcy Burmistrz Śmigla pana Marcina JurgiPani dyrektor i zastępca Burmistrz Śmigla pan Marcin Jurga informują uczniów klasy piątej o akcji „Widoczny na drodze - bezpieczny na drodze”.   

Jak wiadomo, jasne i wyraziste kolory oraz odblaski tworzą kontrast z otoczeniem i dzięki temu przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w ruchu ulicznym. W związku z tym w dniach 16 - 19 stycznia w klasach 4 – 8 wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze, na których omówiono temat: „Widoczny na drodze - bezpieczny na drodze”; natomiast Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Pawłowska – Górna przesłała do rodziców list poruszający to istotne zagadnienie.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wszystkim uczniom klas 2 – 8 rozdano odblaski. Klasy 4 i 5 odwiedził Zastępca Burmistrz Śmigla pan Marcin Jurga, by osobiście wręczyć dzieciom te niezwykle ważne upominki. Natomiast przygotowaniem odblasków dla najmłodszych z klas 2 – 3 z Wonieścia i Starej Przysieki Drugiej zajął się Szkolny Klub Wolontariusza.

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów, którzy ufundowali odblaski.

Warto pamiętać o tym, by również w czasie ferii zadbać o to, by dzieci były zaopatrzone w różne elementy odblaskowe. W znaczący sposób zwiększą one widoczność dzieci, nie tylko na drodze. Tym samym sprawią, że będzie to czas bezpiecznego odpoczynku i zabawy. A tego właśnie życzymy!

Marlena Maria Stróżyńska