27 stycznia odbyło się spotkanie, którego celem było podsumowanie I okresu - wyników w nauce i zachowania uczniów z klas 4-8.

Wyróżnieni uczniowie z klasy 4a otrzymują dyplomy Wzorowego Ucznia 1Wyróżnieni uczniowie z klasy 5a otrzymują dyplomy Wzorowego UczniaWyróżnieni uczniowie z klasy 5b otrzymują dyplomy Wzorowego Ucznia

Rada pedagogiczna - za wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie - nagrodziła dyplomem „Wzorowy Uczeń” 43 uczniów. Warto wspomnieć, że 18 z nich osiągnęło średnią ocen co najmniej 5,0. Wyróżnionym gratulujemy sukcesów i życzymy podobnych wyników w następnym okresie.

Wyróżnieni uczniowie z klasy 6a otrzymują dyplomy Wzorowego UczniaWyróżnieni uczniowie z klasy 6b otrzymują dyplomy Wzorowego UczniaWyróżnieni uczniowie z klasy 8a otrzymują dyplomy Wzorowego UczniaWyróżnieni uczniowie z klasy 8b otrzymują dyplomy Wzorowego Ucznia

Podczas spotkania Dyrektor Szkoły przypomniała, aby w dalszym ciągu pracować nad kształtowaniem postaw ukierunkowanych na takie wartości jak: prawda, piękno i dobro; życzyła wszystkim bezpiecznych i wymarzonych ferii zimowych oraz szczęśliwego powrotu do szkoły po ich zakończeniu.

Zdjęcia wykonano aparatem zakupionym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Marlena Anna Stróżyńska