14 marca obchodzony jest Światowy Dzień Liczby . W naszej szkole corocznie staramy się uhonorować „królową nauk” poprzez organizację Szkolnego Dnia Matematyki.

Mistrzowie Tabliczki Mnożenia z klas czwartej, piątej, szóstej i ósmejPanorama miasta Pi

W tym roku uczniowie klas 4 – 8 mieli do wykonania dwa zadania. Pierwszym z nich było stworzenie panoramy Miasta Pi. Każda z klas otrzymała kartę, na której należało narysować „wieżowce” o wysokości równej kolejnym cyfrom rozwinięcia dziesiętnego słynnej ludolfiny, a następnie narysować tło według własnego pomysłu. Połączone prace wszystkich klas dały efekt niezwykłej panoramy miasta.
Drugim zadaniem było przygotowanie plakatu obrazującego najróżniejsze skojarzenia uczniów z matematyką oraz wyeksponowanie go w swojej sali. Ponadto, podczas przerw międzylekcyjnych odbył się konkurs o tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
• klasa IV – Rita Fryder
• klasa V – Filip Kałucki
• klasa VI – Błażej Wojciechowski
• klasa VIII – Gabriel Juszczak

Zwycięzcy zostali nagrodzeni breloczkami w kształcie liczby Pi wydrukowanymi na szkolnej drukarce 3D zakupionej w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Serdecznie im gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za włączenie się w realizację zadań.

Joanna Banaszak

 

14 marca obchodziliśmy w szkole filialnej w Wonieściu ,,Dzień Matematyki”.

Tobiasz Marcel i Jakub prezentują działanie zbudowane z klockówUczniowie klasy 3 podczas gryUczniowie klasy 3W podczas zabawy matematycznej z robotem

Uczniowie klas: drugiej i trzeciej rozwijali swoje kompetencje matematyczne podczas zabawy. Budowali z klocków KORBO matematyczne wieże, wykonywali działania, zastępując liczby kolorowymi kołami zębatymi. Razem z robotem SUPER DOC trenowali logiczne myślenie oraz tabliczkę mnożenia. Dużo radości i satysfakcji dostarczyła im także zabawa muzyczno-ruchowa ,,Jaka to liczba?” oraz wielkoformatowa gra matematyczna, którą sami stworzyli ze słomek konstrukcyjnych.
Uczniowie przekonali się, że matematyka nie musi być nudna i trudna. Zaproponowane gry zachęciły ich do zdobywania nowych umiejętności w tej dziedzinie.

Magdalena Zapłata