Uczestnicy koła polonistycznego nawiązali w roku 2012/2013 i podtrzymywali w roku 2013/2014 kontakt z Filią Biblioteczną w Widziszewie.

Więcej informacji znajdziecie w zakładce Zajęcia pozalekcyjne.