W dniach 16-20 stycznia 2012 r. w Samorządowym Gimnazjum i Szkole Pod-stawowej w Starej Przysiece Drugiej zorganizowane zostały obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ogłoszono konkursy: dla szkoły podsta-wowej- plastyczny, dla gimnazjum – na tematyczne prezentacje multimedialne. Przeprowadzono także konkurs piosenki patriotycznej, w którym wzięły udział reprezentacje klas obu szkół.

IMG 2886


Oprawę artystyczną wspomagał grą na gitarze uczeń klasy III B gimnazjum Tomasz Piotrowski. Spośród przedstawicieli szkoły podstawowej najlepsza okazała się klasa VI a, natomiast  w kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zdobyła klasa II. Poza  konkursami w każdej klasie i czytelni zawieszono gazetkę upamiętniającą walki powstańcze, a w bibliotece dodatkowo zorganizowano wystawę książek i broszur. Już wchodząc do głównego  budynku szkoły dało się zauważyć obchody rocznicy tak ważnego dla nas powstania; można było zapoznać się z kalendarium walk wyzwoleńczych, a przede wszystkim można było obejrzeć wystawę zdjęć upamiętniających miejsca pamięci w najbliższej okolicy. Nad całością obchodów czuwały nauczycielki: Panie Lidia Jankowska, Bernadeta Bartkowiak oraz Ewa Kramer – Cholewińska.

 

IMG 2887 IMG 2899