Dnia 3 października 2014r. w naszej szkole obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych. Impreza przygotowana została przez p. L. Jankowską, p. B.Bartkowiak, p. M. A. Stróżyńską, p. M. Schulz, p. K. Kwaczyńską, p. M.Wawrzenieckiego oraz uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie dołożyli wszelkich starań, aby ta uroczystość na długo pozostała w pamięci wszystkich. Prym wiodły najpopularniejsze i najczęściej nauczane języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski.

100 8399 M 057 100 8408 M 050

          Obchody miały na celu motywowanie uczniów do nauki języków obcych, wykazanie się wiedzą z zakresu języków oraz znajomości krajów europejskich. Nauka na wesoło jest najciekawszą formą nabywania wiedzy i umiejętności, dlatego w tym dniu zorganizowano liczne konkursy. Uczniowie aktywnie włączyli się w udział w zabawach, zagadkach, przygotowania strojów w barwach danego kraju, wykonanie z kartonów makiet lub budowli charakterystycznych dla danego kraju, gazetek ściennych oraz dekoracji klas. Najwięcej przyjemności sprawiły młodzieży muzyczne przerwy, podczas których mogli posłuchać piosenek w różnych językach. Co więcej, przez cały dzień wychowankowie wraz z nauczycielami stosowali zwroty grzecznościowe w różnych językach obcych.

100 8404 M 043 100 8416 M 039

          Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych były bardzo przyjemną i ciekawą lekcją historii, geografii, kultury oraz języków obcych, które przypomniały społeczności szkolnej, jak ważne jest poznanie języków innych krajów. Z pewnością to wydarzenie będziemy wspominać bardzo długo.
          Do Rady Rodziców kierujemy serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród.

Magdalena Schulz