Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że technologia informacyjna i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji. Wiedzą o tym nauczyciele, uczniowie, ich rodzice, dlatego nasza szkoła przystąpiła do programu Aktywna edukacja Cyfrowa ścieżka. Jego głównym celem jest kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z TIK w szkole i poza nią.


          Przeważająca część użytkowników TIK zupełnie nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie na nich czyhają, jeśli nie zostają zachowane zasady bezpieczeństwa. Powinien znać je każdy, gdyż środowisko informacyjne otacza nas zewsząd i nie jest to tylko komputer w szkole czy w domu. Każdy użytkownik Internetu, telefonu komórkowego, nawigacji satelitarnej, karty bankomatowej i wielu innych urządzeń zawierających układy elektroniczne, jest źródłem danych o sobie i może stać się celem dla kogoś, kto chce je przechwycić.
          Należy więc opracować Kodeks TIK, który będzie porządkować sposób korzystania z technologii cyfrowej w nauczaniu i uczeniu się. Powinien on wyjaśniać, w jaki sposób komputer, Internet, telefon komórkowy itp. mogą pomóc mądrej edukacji. Kodeks TIK ma być użytecznym, wykorzystywanym w szkole dokumentem, który odpowiada na potrzeby uczniów i nauczycieli.
          Prosimy o umieszczanie w skrzynce podawczej propozycji zasad dotyczących:
- bezpieczeństwa w sieci,
- korzystania z urządzeń mobilnych w szkole – na lekcjach i podczas przerw,
- pracy z TIK w czasie zajęć i w domu,
- przestrzegania praw autorskich.

Szkolny zespół TIK