Informacje o zasadach zaopatrzenia w podręczniki szkolne

1. Za wyposażenie uczniów klas 3, 5 i 6 w szkole podstawowej oraz dla klas 2 i 3 gimnazjum w podręczniki odpowiadają rodzice, ponoszą także koszty zakupu.

2. Za zaopatrzenie uczniów klas 1 i 2 szkoły podstawowej w podręczniki i materiały ćwiczeniowe odpowiada szkoła. Podręczniki są wypożyczane uczniom. Szkoła ponosi również koszty zakupu podręczników do języka angielskiego i materiałów ćwiczeniowych.
Rodzice kupują podręczniki do religii ze środków własnych.

3. Za zaopatrzenie uczniów klas 4 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe odpowiada szkoła. Podręczniki są wypożyczane uczniom. Szkoła ponosi koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
Rodzice kupują podręczniki do religii ze środków własnych.

Wykazy podręczników na rok szkolny 2015-2016 dostępne pod zakładką - Zestawy podręczników.