Teoretyczny egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas 5 i 6 odbędzie się 29 września 2015 r. w sali nr 4 o godz. 1350. Uczniowie przygotowują się do egzaminu we własnym zakresie.

Więcej informacji w zakładce Zajęcia pozalekcyjne.