Nowy obraz mapy bitowej

         Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej bierze udział w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

100 8708 100 8738 IMG 0047

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.
Tytuł naszego projektu brzmi: Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli języków obcych inwestycją w rozwój szkoły i uczniów, w związku z tym biorą w nim udział nauczyciele: Bernadeta Bartkowiak i Mariusz Wawrzeniecki.
Nauczyciele mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w zagranicznych kursach językowych odbywających się w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.
Pierwszy z wyjazdów odbył się w lipcu. Nauczycielka Bernadeta Bartkowiak poszerzała swoje wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego na kursie w Oxfordzie.

Bernadeta Bartkowiak