Moda na zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną to temat projektu realizowanego w naszej szkole od listopada 2015 do kwietnia 2016 roku. Celem projektu jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków poprzez aktywny styl życia i zdrowe odżywianie. Adresatami projektu są uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej i 1 – 3 gimnazjum, którzy w wyznaczonym terminie będą wykonywali zadania z różnych dziedzin. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań na bieżąco umieszczane będą na gazetce ściennej i szkolnej stronie internetowej. Każde wykonane zadanie zostanie oceniane (za pomocą odpowiedniej liczby punktów). Podsumowanie projektu odbędzie się podczas obchodów Dnia Zdrowia w kwietniu. Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w projekcie.
Pamiętajmy – Prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna to gwarancja naszego ZDROWIA.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu.

Autorzy projektu:
Magdalena Szczepaniak – Krupa
Zofia Kolasa
Maria Gąsiorowska